SUOMEN AUTISMIKOIRA RY

Autismikoira on vanhemman avustaja perheessä, jossa lapsella on autismin kirjon- tai muu neuropsykiatrinen tuen tarve. 

Jokainen autismikoira on ainutlaatuinen. Koirat koulutetaan perheen oman tarpeen mukaisesti. 

Suomen Autismikoira ry:n kursseilla autismin kirjon lasten vanhemmat kouluttavat omalle koiralleen perheen tarpeiden mukaisia taitoja. 

Autimikoira on henkilökohtainen hyötykoira.  Koira on vanhemman apulainen lapsen hoidon ja valvonnan suhteen. Koira tukee lasta monin eri tavoin arjessa. Koiran ohjaus ja hyvinvointi on aina aikuisen vastuulla.

Suomessa autismikoiria on koulutettu vuodesta 2017 alkaen. Kurssit toteutetaan yhteistyössä eläinavusteisen toiminnan ja henkilökohtaisen hyötykoiran kouluttamisen asiantuntijayritysten kanssa. Tällä hetkellä kurssien organisoinnista vastaa SKH-palvelut.

Autismikoirakoulutukset järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. 
Syksyn Autismikoira / Peruskurssin ilmoittautuminen on auki Sivisverkon kautta.
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/59906

 

Suomen Autismikoira ry toimii autismikoirakäyttäjien etujärjestönä sekä edistää autismikoiratoiminnan kehittämistä Suomessa.

Yhdistyksemme antaa jäsenilleen neuvoja koulutukseen liittyvissä asioissa sekä tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden keskinäiseen yhteydenpitoon.

Suomen Autismikoira ry järjestää jäsenilleen autismikoiratoimintaan liittyviä opetus- valmennus-, ja neuvontatilaisuuksia. Yhdistys toimii muiden henkilökohtaisia hyötykoiraa kouluttavien yhdistysten kanssa yhteistyössä sekä ylläpitää yhteyksiä muihin autismikoirayhdistyksiin kansainvälisesti. Suomen Autismikoira ry on Autismiliiton jäsenyhdistys https://autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/ 

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!